w-prawo-gora

SKU: AA007CEPS
Kategoria: Znaki ewakuacyjne

Opis produktu

Oznakowania fotoluminescencyjne wykonywane są na różnych podłożach oraz w różnych formatach. Na zamówienie każdy znak można wykonać na dowolnym podłożu w dowolnym poziomie świecenia. Wszystkie oznakowania produkowane są wg norm PN, DIN oraz ISO. Luminancja wszystkich oznakowań znacznie przekracza wymagania normy DIN 67510.

Znaki posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP oraz GUM.

Dodatkowe informacje

Podłoże: Płyta PCV 1 mm fotoluminescencyjna
Rozmiar: 15 x 30 cm
Montaż: Punktowe przylepce z klejem akrylowym