waz-tloczny-do-motopomp-bezalin-w-75-20-la-pcv.jpg

SKU: W 75-20
Kategoria: Węże hydrantowe

Opis produktu

Posiada świadectwo CNBOP nr 1538/2013 ważne do 31.03.2018

Wąż do motopomp fi 75 mm – 20 metrowy

Wąż produkcji polskiej.

Charakterystyka produktu:
• z wysokiej jakości surowców
• odporny na działanie warunków atmosferycznych
• lekki i elastyczny
• masa z łącznikami: 8,30 kg
• ciśnienie robocze: max 15 bar

ZASTOSOWANIE:
inżynieria wodna i lądowa
ochrona przeciwpożarowa budynków, zakładów i obiektów użyteczności publicznej
wyposażenie służb pożarniczych, ratowniczych i leśnych
rolnictwo
górnictwo
budownictwo

Spełnia wymagania: pkt. 3.1 zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

Produkt polski

Dodatkowe informacje

Gwarancja Gwarancja producenta
Numer katalogowy W 75-20