GP-25x-ABC

SKU: GP-25X ABC
Kategoria: Agregaty proszkowe

Opis produktu

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Gaśnice przewoźne GP-25x znajdują szczególne zastosowanie na stacjach benzynowych, w dużych zakładach przemysłowych, zakładach papierniczych, tworzyw sztucznych i włókienniczych, tartakach, fabrykach mebli itp Zalecana jest przede wszystkim tam, gdzie istnieje obawa uszkodzenia materiałów i urządzeń szczególnie cennych, które przy stosowaniu innych środków gaśniczych (np wody i piany) mogłyby ulec zniszczeniu. W ograniczonym stopniu można stosować ją w miejscach, gdzie znajdują się urządzenia i aparatura precyzyjne, ponieważ proszek może powodować zatarcie ich części ruchomych.

Gaśnica przeznaczona jest do gaszenia pożarów ciał stałych i cieczy, gazów, metali oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem Działanie gaśnicze proszku gaśniczego polega na wydatnym eliminowaniu dostępu powietrza nad płonącą powierzchnię a wyrzucona pod dużym ciśnieniem chmura powoduje zdmuchnięcie płomieni .

Grupy pożarów:
A – pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia, np. drewna, papieru, tworzyw sztucznych,
B – pożary cieczy palnych i substancji stałych topiących się wskutek ciepła wydzielanego podczas pożaru, np benzyny, olejów, naftalenu.
C – pożary gazów. np. metanu, propanu, acetonu.

Gaśnica zbudowana jest ze zbiornika stalowego, który zakończony jest zaworem pozwalającym na uwolnienie środka gaśniczego. Do zaworu podłączony jest wąż elastyczny zakończony dyszą. Wąż pozwala na łatwe skierowanie środka gaśniczego na pożar. Użytkownik powinien przestrzegać danych technicznych zawartych na etykiecie gaśnicy. Zakres temperatury roboczej, ciśnienia i masy gazów pędnych, ilości środka gaśniczego dotyczą gaśnicy sprawnej, gotowej do użycia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
Gaśnica spełnia wymagania normy PN-EN 1866-1. co zostało potwierdzone sprawozdaniem z badań nr 4817/BC/10 z dnia 18.10.2010 r.., wykonanych w Laboratorium Środków Gaśniczych i Sprzętu Podręcznego BM-3 CNBOP.

UŻYCIE GAŚNICY W RAZIE POŻARU
Usunąć zabezpieczenie, skierować prądownicę na ogień i nacisnąć dźwignię zaworu. Podczas gaszenia należy bezwzględnie zachować dopuszczalną odległość zbliżenia:
minimum 1 metr – dla urządzeń o najwyższym napięciu pracy do I kV,
minimum 2,1 metra – dla urządzeń o najwyższym napięciu pracy do 123 kV włącznie

Dodatkowe informacje

masa całkowita

Ok. 56 kg

masa środka gaśniczego

25 kg

rodzaj środka gaśniczego

Proszek gaśniczy DELEI FIRE ABC

czas działania

Od 20 do 30sek.

ciśnienie próbne zbiornika

35 bar

czynnik roboczy

Azot

ciśnienie robocze

16 bar w temp. 20°C

zakres temperatur stosowania

-30 do 60°C

Minimalna skuteczność gaśnicza

Obiekt IIB

Gwarancja

Gwarancja producenta

Numer katalogowy

GP-25X ABC