image_func.php

SKU: DB009
Kategoria: Znaki ewakuacyjne

Opis produktu

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Oznakowanie Instrukcja wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo.

Dostępne formaty: 24,5×35 cm

Podłoża:

– płyta sztywna PCV – 1 mm – Jedno z najbardziej popularnych podłoży dla oznakowań nieświecących jak i fotoluminescencyjnych. Znaki wykonane na płycie sztywnej PCV posiadają na tylnej części przylepce w celu szybkiego i łatwego montażu. Znaki świecące wykonane na płycie sztywnej PCV charakteryzują się doskonałymi parametrami fotometrycznymi.

nieś – nieświecący