image_func.php

SKU: DB003
Kategoria: Znaki ewakuacyjne

Opis produktu

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Oznakowanie Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru.

Dostępne formaty: 24,5×35 cm

Podłoża:

płyta sztywna PCV – 1 mm – Jedno z najbardziej popularnych podłoży dla oznakowań nieświecących jak i fotoluminescencyjnych. Znaki wykonane na płycie sztywnej PCV posiadają na tylnej części przylepce w celu szybkiego i łatwego montażu. Znaki świecące wykonane na płycie sztywnej PCV charakteryzują się doskonałymi parametrami fotometrycznymi.

nieś – nieświecący